Historia

Historia miasta

O tym, jak toczyły się dzieje Suchej w najstarszym okresie jej istnienia, wiemy niewiele. Od początku była to wieś prywatna, prawdopodobnie pozostająca na początku XV w. w posiadaniu rodu Strzałów. Wiadomo, że ponad sto lat później właścicielami suskich włości był już ród Słupskich, którego przedstawiciel Stanisław Słupski, sprzedał w 1554 r. Suchą krakowskiemu złotnikowi, Włochowi...

Historia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej

Dzieje Liceum sięgają roku 1945, w którym rozpoczęło działalność Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne założone przez Henryka Grossa. Była to pierwsza placówka umożliwiająca - po szkole podstawowej lub tajnych kompletach - dalsze kształcenie młodzieży sześciotysięcznego wtedy miasteczka i okolicznych wiosek. więcej czytaj na: www. zso.powiatsuski.pl Nr. 291" >

Historia MKS Babia Góra

Z naszym miastem nierozerwalnie związana jest także historia obecnego Miejskiego Klubu Sportowego Babia Góra. więcej czytaj na: www.babiagora.info Nr. 288"

Żydzi Suscy

W Suchej Beskidzkiej, wśród ludności rzymskokatolickiej, jedyną mniejszością etniczną byli Żydzi. Właściwie dopiero połowa XIX wieku przynosi wzrost liczby wyznawców religii mojżeszowej. W roku 1848 w Suchej mamy jedynie 3 Żydów na 4187 mieszkańców. W dwadzieścia lat później Żydów w Suchej jest już 47, w 1870 - 63, 1880 - 136, a przełom wieku XIX/XX...

Miejski Szlak Historyczny

Najważniejsze obiekty Miejskiego Szlaku Historycznego w naszym mieście: Budynek stacji kolejowej, Cmentarz Choleryczny, Cmentarz parafialny, Zespół kościelno-klasztorny, Rynek i karczma „Rzym, Zespół zamkowo-parkowy, Kaplica konfederacka na górze Jasień, Budynek C.K. Sądu Powiatowego i Urzędu Podatkowego (obecny Sąd Rejonowy), Siedziba zarządcy hut suskich (dawne przedszkole) i drewniane wille dworskie oznaczone zostały w formie tablic informacyjnych. ...

Karczma RZYM

Karczma stoi na Rynku już od 2 poł. XVIII wieku. Została wzniesiona za przyzwoleniem Wielopolskich, którzy wystarali się u króla polskiego o przywileje do odbywania się w Suchej 12 jarmarków w ciągu roku. www.muzeum.sucha-beskidzka.pl Nr. 232" >

Oznaczony szlak historyczny

Dziesięć najważniejszych obiektów Miejskiego Szlaku Historycznego w mieście, a mianowicie: Budynek stacji kolejowej, Cmentarz Choleryczny, Cmentarz parafialny, Zespół kościelno-klasztorny, Rynek i karczma „Rzym, Zespół zamkowo-parkowy, Kaplica konfederacka na górze Jasień, Budynek C.K. Sądu Powiatowego i Urzędu Podatkowego, (obecny Sąd Rejonowy), Siedziba zarządcy hut suskich (dawne przedszkole) i drewniane wille dworskie oznaczonych zostało w...

O Czerwonej Kamienicy słów kilka

Historię można poznawać słuchając opowieści seniorów czy też przeglądając podręczniki. Niekiedy jednak o dawnych dziejach można dowiedzieć się z zupełnie innych źródeł. Wystarczy sięgnąć do dokumentów wydanych między innymi przez wojewodę małopolskiego. Dostarczają wielu ciekawostek o majątku rodziny Tarnowskich, a w szczególności o nieistniejącej już Czerwonej Kamienicy, stojącej niegdyś nieopodal suskiego zamku. czytaj dalej

Zespół Zamkowo – Parkowy

W skład zespołu zamkowo - parkowego wchodzą: zamek, oranżeria, zabudowania gospodarskie, poza murem zespołu przekształcony browar, a od południa i południowego - zachodu zespół parkowy. Z nie istniejących już dzisiaj zabudowań: folwark, stawy z wylęgarnią ryb, gorzelnia, młyn zamkowy nad Stryszawką, stajnie. czytaj dalej

Historia Suchej Beskidzkiej

Sucha Beskidzka, to 10 tys. miasto powiatowe położone w śródgórskiej, beskidzkiej kotlinie u ujścia rzeki Stryszawki do Skawy. W 2005 r. Sucha obchodziła jubileusz 600-lecia swego istnienia. Początki zasiedlenia i zagospodarowania kotliny suskiej wiążą się z akcją kolonizacyjną książąt oświęcimskich. wedle przekazów źródłowych, w 1405 r. Jan II, Książę Oświęcimski wydał przywilej, w którym zezwalał...