O Czerwonej Kamienicy słów kilka

O Czerwonej Kamienicy słów kilka

Historię można poznawać słuchając opowieści seniorów czy też przeglądając podręczniki. Niekiedy jednak o dawnych dziejach można dowiedzieć się z zupełnie innych źródeł. Wystarczy sięgnąć do dokumentów wydanych między innymi przez wojewodę małopolskiego. Dostarczają wielu ciekawostek o majątku rodziny Tarnowskich, a w szczególności o nieistniejącej już Czerwonej Kamienicy, stojącej niegdyś nieopodal suskiego zamku.

czytaj dalej

Udostępnij