Żydzi Suscy

Żydzi Suscy

W Suchej Beskidzkiej, wśród ludności rzymskokatolickiej, jedyną mniejszością etniczną byli Żydzi. Właściwie dopiero połowa XIX wieku przynosi wzrost liczby wyznawców religii mojżeszowej. W roku 1848 w Suchej mamy jedynie 3 Żydów na 4187 mieszkańców. W dwadzieścia lat później Żydów w Suchej jest już 47, w 1870 – 63, 1880 – 136, a przełom wieku XIX/XX przynosi liczbę już prawie 200 Żydów.

więcej czytaj na: www. zywieckz.republika.pl Nr. 284″ >

Udostępnij