Historia miasta

Historia miasta

O tym, jak toczyły się dzieje Suchej w najstarszym okresie jej istnienia, wiemy niewiele. Od początku była to wieś prywatna, prawdopodobnie pozostająca na początku XV w. w posiadaniu rodu Strzałów. Wiadomo, że ponad sto lat później właścicielami suskich włości był już ród Słupskich, którego przedstawiciel Stanisław Słupski, sprzedał w 1554 r. Suchą krakowskiemu złotnikowi, Włochowi Gaspare Castiglione. Dla Gaspara Polska stała się drugą ojczyzną, do tego stopnia, że wystarał się o nobilitację i po jej uzyskaniu przybrał od swojej posiadłości nazwisko Kasper Suski wraz z herbem Szaszor. Prawdopodobnie to on wystawił nad Skawą pierwszy dwór obronny.

więcej czytaj na: www. muzeum.sucha-beskidzka.pl Nr. 292″ >

Udostępnij