"/>

Kiedy otwarto Muzeum Ziemi Suskiej ?

Kiedy otwarto Muzeum Ziemi Suskiej ?

29 września 1972 roku staraniem min. prezesa Aleksandra Krzeszowiaka zostaje otwarte Muzeum Ziemi Suskiej. Muzeum zajmuje trzy sale zamkowe, otwarcia muzeum dokonał Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie -Wit Drapich.
Nr. 447″ >

Udostępnij