Monthly Archives - Wrzesień 2014

Zagadka nr 3

Zwrócono się do nas o pomoc a my zwracamy się do Was. Powyżej załączone jest zdjęcie planu domu z roku 1916 zaprojektowanego dla Wielmożnego Pana Budkiewicza przez Ernesta Fussangera i Stanisława Błasiaka. Jako lokalizację domu podano miejscowość Sucha. Czy taki budynek był lub jest w naszym mieście ? Nr. 609" >